Ermina i Ermin Agović sa ocem Muhedinom

Ermin Muhedinov Agović, učenička stipendija za 2014/2015

Na sastanku Upravnog Odbora Agović Fondacije održanog 03. novembra 2014. donijeta je odluka da se dodijeli MJESEČNA STIPEDNIJA UČENIKU ERMINU AGOVIĆ U IZNOSU OD € 80 na prijedlog Komisije za nominaciju Ermin Agović je završio osnovnu školu u Vrbici sa odličnim uspjehom a od septembra je krenuo u srednju školu u Beranama. Stipendija se dodjeljuje za period od […]