Amsterdam, 5. februar 2018.
Upravni odbor Agović Fondacije, na sjednici održanoj 6. februara 2018. godine, jednoglasno je usvojio Finansijski izvještaj za 2017. godinu. U skladu sa Statutom izvještaj je publikovan 06. februara 2018. godine na ovoj web-stranici Fondacije. Finansijski izvještaj je dostupan i u pdf formatu za sve zainteresirane.

Finansijski rezulat Agović Fondacije u 2017. godini

Sumarni pregled iznos
Početni saldo € 5.036,57
Ukupni prihodi € 9.080,79
Ukupni rashodi € 9.901,18
Rezultat € 4.216,18

Pregled prihoda i rashoda

Prihodi od donacija Iznos
Prihod preko banke* € 7.220,00
Prihod preko PayPal-a € 100,00
Prihod preko kase € 1.680,00
Ostali prihodi .
Telecom pretplata € 80,79
.
Ukupni prihodi € 9.080,79
Rashodi Iznos
Projekti € 9.355,00
Marketing € 42,00
Bankovni troškovi NL € 184,17
Bankovni troškovi CG € 20,00
Bankovni troškoviPayPal € 5,05
Ostali rashodi (telecom) € 294,94
Ukupni rashodi € 9.901,18

 

Stanje na kraju godine

Račun Iznos
Bankovni račun u Holandiji € 1.799,10
Bankovni račun u Crnoj Gori € 10,00
PayPal račun € 190,22
Kasa – Muslija Agović 2.209,70
Kasa – Senad Agović € 7,16
Saldo 31.12.2016.  € 4.216,18
ProjektiDonatoriRashodi

Financijska podrška projektima

Naziv projekta Iznos
Stipendije za studente € 3.620,00
Stipendija za srednjoškolce € 2.760,00
Pomoć za Remza Agovića € 720,00
Troškovi za skup Agovića € 2.055,00
Čišćenje snijega u Vrbici € 200,00
Ukupna isplata projektima € 9.355,00

Popis donatora Agović Fondacije u 2017. godini

Uz ime i prezime naveden je ukupni iznos novčanih donacija, te način uplate i donirani iznos

# Ime i prezime donatora Ukupni donirani iznos Banka Kasa PayPal
1. Adnan Sulejmanov Husović 300 300
2. Behrija Hamdijin Agović 20 20
3. Benjamin Kasten 600 600
4. Damir Etemov Agović 20  20
5. Đulbija Feridov Agović 250 250
6. Džemail Mefailov Agović 50 50
7. Edin Ismetov Agović 120 120
8. Elma Esadova Agović 150 150
9. Hakija Selmov Alibašić 50 50
10. Halil Agović (Bare) 20 20
11. Ibro Salemov Agović 4.600 4.600
12. Isah Sulejmanov Agović 120 120
13. Islam Hakijin Agović 90 90
14. Jusuf Agović (Bare) 20 20
15. Kadrija Haćimov Agović 50 50
16. Latif Hazbijin Agović 120 120
17. Miralem Agović 100 100
18. Muhamed Tafilov Agović 500 500
19. Muzafer Agović (Sjeverin) 20 20
20. Nevzeta Hakijina Agović Hamzić 100 100
21. Nijaz Krizevac 120 120
22. Rahim Šuċov Agović 180 180
23. Rasim Šućov Agović 50 50
24. Rašo Džaferov Agović 50 50
25. Redžo Selmov Alibašić 120 120
26. Rifat Fetahov Agović 120 120
27. Šeki Fetahov Agović Bihorac 50 50
28. Semir Hajrov Agović 240 240
29. Semir Šemsov Agović 600 600
30. Senad Jonuzov Agović 120 120
31. Taip Šahinov Agović 50 50
Ukupan donirani iznos € 9.000 7.220 1.680 100

Marketing

Material Iznos €
Website Agović Fondacije € 42,00
Ukupno marketing € 42,00

 

Ostali rashodi

Rashod Iznos €
Bankovni troškovi Holandija (ING Bank Amsterdam) € 184,17
Bankovni troškovi Crna Gora (Atlas Banka Berane) € 20,00
Bankovni troškovi PayPal € 5,05
Telecom € 294,94
Ukupno ostali rashodi € 504,16
Finansijski izvještaj za 2017. godinu
Finansijski izvještaj za 2017. godinu