Druga godišnjica Agović Fondacije

Vijesti iz Hosoja, Prisoja i Dijaspore Fondacija Agović je na sastanku održanom 29-3-2016 izabrala nova rukovodeća tijela: Upravni Odbor, koji sada čine jedanaest članova i Inicijativno-Operativni Odbor sastavljen od šest članova. Monografija Agovića U narednom periodu želimo, pored realizacije već dogovorenih projekata, da intenziviramo aktivnosti na prikupljanju ideja i materijala za izradu Monografije Agovića. Da bi […]

Ermina i Ermin Agović sa ocem Muhedinom

Ermin Muhedinov Agović, učenička stipendija za 2014/2015

Na sastanku Upravnog Odbora Agović Fondacije održanog 03. novembra 2014. donijeta je odluka da se dodijeli MJESEČNA STIPEDNIJA UČENIKU ERMINU AGOVIĆ U IZNOSU OD € 80 na prijedlog Komisije za nominaciju Ermin Agović je završio osnovnu školu u Vrbici sa odličnim uspjehom a od septembra je krenuo u srednju školu u Beranama. Stipendija se dodjeljuje za period od […]

Jednokratna pomoć projektu uređenja mezarja u Gornjoj Vrbici

Na sastanku Izvršnog Odbora Agović Fondacije održanog 5. maja 2014. donijeta je odluka da se dodijeli JEDNOKRATNA POMOĆ U VISINI OD 300 EURA ZA PROJEKT UREĐENJA MEZARJA U GORNOJ VRBICI Odluka stupa na snagu danom donošenja. Stichting Agović Fondacija Registar Odluka Izvršnog Odbora Odluka broj: SAF-2014-ODL-0502 Datum: 5. Maj 2014. Prisutni: Semir Agović – predsjednik Ibro […]

studiranje se nagradjuje

Jednokratna pomoć studentima i učenicima

Na sastanku Izvršnog Odbora Agović Fondacije održanog 5. maja 2014. donijeta je odluka da se pruži JEDNOKRATNA POMOĆ STUDENTIMA I UČENICIMA na prijedlog Komisije za nominaciju   Na inicijativu predsjednika komisije za nominaciju Agović Fondacije Muslije Agovića dodijeljuje se  jednokratna i nepovratna pomoć sledećim studentima i učenicima: R.br. Prezime Ime oca Ime 01. Agović Iljaz […]