Amsterdam, 23. april 2020. Upravni odbor Agović Fondacije, na sjednici održanoj 22 aprila 2020. godine, jednoglasno je usvojio Finansijski izvještaj za 2019. godinu. U skladu sa Statutom izvještaj je publikovan 23. aprila 2020. godine na ovoj web-stranici Fondacije. Finansijski izvještaj je dostupan i u pdf-formatu za sve zainteresirane.

Finansijski rezulat Agović Fondacije u 2019. godini

Sumarni pregled Iznos
Početni saldo € 2.260,91
Ukupni prihodi € 7.830,00
Ukupni rashodi € 7.880,54
Rezultat € 2.210,37

Pregled prihoda i rashoda

Prihodi od donacija Iznos
Prihod preko banke € 7.230,00
Prihod preko PayPal-a € 0,00
Prihod preko kase € 600,00
Ostali prihodi .
€ 0,00
.
Ukupni prihodi € 7.830,00
Rashodi Iznos
Projekti € 7.660,00
Marketing € 72,00
Bankovni troškovi NL € 148,54
Bankovni troškovi CG € 0,00
Bankovni troškoviPayPal € 0,00
Ostali rashodi (telecom) € 0,00
Ukupni rashodi € 7.880,54

Stanje na kraju godine

Račun Iznos
Bankovni račun u Holandiji € 1.211,67
Bankovni račun u Crnoj Gori € 0,00
PayPal račun € 0,00
Kasa – Muslija Agović € 998,70
Kasa – Senad Agović € 0,00
Saldo 31.12.2019. € 2.210,37