Student Ado Agović: Hvala Vam, dobri ljudi

U petak, 17. novembra 2017. godine u 12:00 sati u Osnovnoj školi u Vrbici izvršena je podjela studentskih stipendija Agović Fondacije. Studentima su, u ime Agović Fondacije, stipendije uručili Muslija Feridov Agović i Sead Alibašić. Tim povodom se preko facebooka u ime studenata oglasio Ado Agović, koji je napisao sledeće: Postovani rodjaci, zelio bih u […]

REZULTATI KONKURSA ZA DODJELU STIPENDIJA – 2017/18

Na adresu Agović Fondacije u toku mjeseca septembra i oktobra 2017. godine pristiglo je 9 prijava za stipendiju studenata iz ciljne grupe. Upravni odbor je razmatrao pristigle prijave za stipendije na sastanku održanom 7. novembra 2017. godine te po ranije utvrđenom sistemu bodovanja utvrdio rang listu po kojoj će se izvršiti raspodjela raspoloživih sredstava za stipendiranje studenata. […]

SAF Konkurs za dodjelu stipendija studentima visokog obrazovanja za akademsku 2017/2018. godinu.

KONKURS ZA STIPENDIRANJE STUDENATA (2017 – 2018)

JAVNI KONKURS AGOVIĆ FONDACIJE za dodjelu stipendija redovnim studentima u akademskoj 2017/2018. godini I Agović Fondacija raspisuje konkurs za dodjelu stipendija studentima visokog obrazovanja za akademsku 2017/2018. godinu. II Pravo na prijavu za stipendiju imaju studenti iz ciljne grupe Agović Fondacije koji studiraju na univerzitetima u regionu (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Makedonija, Srbija). […]

REZULTATI KONKURSA ZA DODJELU STIPENDIJA – 2016/17

Agović Fondacija je u toku mjeseca septembra i oktobra dobila 15 prijava za stipendiju studenata. Od toga broja 10 prijava je pristiglo od studenata iz ciljne grupe Fondacije. Izvršni odbor je u nekoliko navrata razmatrao pristigle prijave za stipendiju te po ranije utvrdjenom sistemu bodovanja utvrdio rang listu po kojoj će se izvršiti raspodjela raspoloživih sredstava. Konačna […]

KONKURS ZA STIPENDIRANJE STUDENATA (2016 – 2017)

JAVNI KONKURS AGOVIĆ FONDACIJE za dodjelu stipendija redovnim studentima u akademskoj 2016/2017. godini I Agović Fondacija raspisuje konkurs za dodjelu stipendija studentima visokog obrazovanja za akademsku 2016/2017. godinu. II Pravo na prijavu za stipendiju imaju studenti iz ciljne grupe Agović Fondacije koji studiraju na univerzitetima u regionu (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Makedonija, Srbija). […]

Agović Fondacija raspisuje konkurs za dodjelu stipendija studentima visokog obrazovanja za akademsku 2016/2017. godinu.

REZULTATI KONKURSA ZA DODJELU STIPENDIJA – 2015/16

Agović Fondacija je u toku mjeseca septembra i oktobra dobila preko 20 prijava za stipendiju studenata. Od toga broja 10 prijava je pristiglo od studenata iz ciljne grupe Fondacije. Izvršni odbor je u nekoliko navrata razmatrao pristigle prijave za stipendiju te po ranije utvrdjenom sistemu bodovanja utvrdio rang listu po kojoj će se izvršiti raspodjela raspoloživih sredstava. Konačna rang […]

KONKURS ZA STIPENDIRANJE STUDENATA (2015 – 2016)

JAVNI KONKURS AGOVIĆ FONDACIJE za dodjelu stipendija redovnim studentima u akademskoj 2015/2016. godini I Agović Fondacija raspisuje konkurs za dodjelu stipendija studentima visokog obrazovanja za akademsku 2015/2016. godinu. II Pravo na prijavu za stipendiju imaju studenti iz ciljne grupe Agović Fondacije koji studiraju na univerzitetima u regionu (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Makedonija, Srbija). […]