KONKURS ZA STIPENDIRANJE STUDENATA (2018 – 2019)

JAVNI KONKURS AGOVIĆ FONDACIJE

za dodjelu stipendija redovnim studentima u akademskoj 2018/2019. godini

I

Agović Fondacija raspisuje konkurs za dodjelu stipendija studentima visokog obrazovanja za akademsku 2018/2019. godinu.

II

Pravo na prijavu za stipendiju imaju studenti iz ciljne grupe Agović Fondacije koji studiraju na univerzitetima u regionu (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Makedonija, Srbija).

III

Prijave za konkurs dostaviti najkasnije do 30. oktobra 2018. godine na emailadresu Agović Fondacije uz sljedeću dokumentaciju:

  • Popunjena prijava za stipendiju (preuzeti – ovdje)
  • Potvrda o uspjehu u prošloj akademskoj godini (ispis ocjena)
  • Potvrda o redovnom upisu u akademsku 2018/2019. godinu

Studenti prve godine prilažu kopije slijedećih dokumenata: svjedočanstva od sve četiri godine, te potvrdu sa fakulteta ili rang listu o upisu na fakultet za akademsku 2018/2019. godinu.

IV

Odabir stipendista vrši Upravni Odbor Agović Fondacije prema bodovima određenim Pravilnikom Fondacije. Broj i visina stipendija ovisi od broja prijavljenih studenata i visine prikupljenih sredstava.

V

Prijave će se primati isključivo putem emaila do 30.10.2018. godine, a prijave sa nepotpunom dokumentacijom se neće uzimati u obzir. Pravo natječaja nemaju studenti koji već primaju neku drugu stipendiju.

VI

Popunjene prijave za stipendiju uz dokumentaciju slati na e-mail adresu: fondacija@agovic.eu sa naznakom “Prijava za stipendiju 2018”.

VII

Dodatne informacije mogu se dobiti preko e-mail adrese fondacija@agovic.eu.

Agovic-Fondacija-konkurs-stipendije-720