Obrazovani mladi ljudi najveći su kapital zajednice. Svako od nas jednostavnim gestom može doprinijeti uvećanju ovog kapitala. Pored novčane podrške, ne treba zanemariti ni značaj mentoringa, pa ne propusti da investiraš i svoje vrijeme u oblikovanje mladih ljudi.

Stipendiraj studenta/studenticu! Stipendiraj studenta/studenticu!

KONKURS ZA STIPENDIRANJE STUDENATA (2018 – 2019)

Agović Fondacija raspisuje konkurs za dodjelu stipendija studentima visokog obrazovanja za akademsku 2018/2019. godinu. Prijave za konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostaviti najkasnije do 30. oktobra 2018. godine na emailadresu Agović Fondacije.

Agović Fondacija

Stipendije za srednjoškolce u školskoj 2017/18 godini

Upravni Odbor Agović Fondacije, na sastanku održanom 21.11.2017. godine donio je odluku o dodjeli stipendija za srednjoškolce u školskoj 2017/18 godini. Srednjoškolcima smještenim u domu u Beranama dodijeljuju se mjesečne stipendije u visini od € 50.

Student Ado Agović: Hvala Vam, dobri ljudi

U petak, 17. novembra 2017. godine u 12:00 sati u Osnovnoj školi u Vrbici izvršena je podjela studentskih stipendija Agović Fondacije. Studentima su, u ime Agović Fondacije, stipendije uručili Muslija Feridov Agović i Sead Alibašić. Tim povodom se preko facebooka u ime studenata oglasio Ado Agović, koji je napisao sledeće: Postovani rodjaci, zelio bih u […]

REZULTATI KONKURSA ZA DODJELU STIPENDIJA – 2017/18

Na adresu Agović Fondacije u toku mjeseca septembra i oktobra 2017. godine pristiglo je 9 prijava za stipendiju studenata iz ciljne grupe. Upravni odbor je razmatrao pristigle prijave za stipendije na sastanku održanom 7. novembra 2017. godine te po ranije utvrđenom sistemu bodovanja utvrdio rang listu po kojoj će se izvršiti raspodjela raspoloživih sredstava za stipendiranje studenata. […]

REZULTATI KONKURSA ZA DODJELU STIPENDIJA – 2016/17

Agović Fondacija je u toku mjeseca septembra i oktobra dobila 15 prijava za stipendiju studenata. Od toga broja 10 prijava je pristiglo od studenata iz ciljne grupe Fondacije. Izvršni odbor je u nekoliko navrata razmatrao pristigle prijave za stipendiju te po ranije utvrdjenom sistemu bodovanja utvrdio rang listu po kojoj će se izvršiti raspodjela raspoloživih sredstava. Konačna […]

Agović Fondacija raspisuje konkurs za dodjelu stipendija studentima visokog obrazovanja za akademsku 2016/2017. godinu.

REZULTATI KONKURSA ZA DODJELU STIPENDIJA – 2015/16

Agović Fondacija je u toku mjeseca septembra i oktobra dobila preko 20 prijava za stipendiju studenata. Od toga broja 10 prijava je pristiglo od studenata iz ciljne grupe Fondacije. Izvršni odbor je u nekoliko navrata razmatrao pristigle prijave za stipendiju te po ranije utvrdjenom sistemu bodovanja utvrdio rang listu po kojoj će se izvršiti raspodjela raspoloživih sredstava. Konačna rang […]

Konačna rang lista utvrdjena je 3.11.2014. na sastanku Upravnog Odbora Agović Fondacije

REZULTATI KONKURSA ZA DODJELU STIPENDIJA – 2014/15

Agović Fondacija je u toku mjeseca septembra dobila 15 prijava za stipendiju studenata. Od toga broja 13 prijava je pristiglo od studenata iz ciljne grupe Fondacije. Izvršni odbor je u nekoliko navrata razgovarao sa predstavnicima studenata i u dogovoru sa njima izradio sistem bodovanja po kojem su sve prijave bodovane i izvršena raspodjela raspoloživih sredstava […]