Članovi Inicijativnog odbora za osnivanje Agović Fondacije 21. marta 2014. godine, donose i svojim potpisom potvrđuju

ODLUKU

O osnivanje Agović Fondacije

Član 1.
Osniva se Agović Fondacija, nevladina, apolitična, nezavisna, neprofitabilna, privatna, volonterska fondacija koja ima za cilj okupljanje Agovića širom svijeta oko zajedničkih interesa.

Član 2.
Agović Fondacija akumulira sredstva iz cijelog svijeta, od Agovića i svih ljudi dobre volje za finansiranje projekata usmjerenih za pomoć ljudima u našoj rodnoj Gornjoj Vrbici, prvenstveno našim brastvenicima i djeci naših odiva, na poljima obrazovanja, smanjenja siromaštva i iseljavanja stanovništva kao i unapređenja duhovnog, kulturog i sportskog života na mikro nivou.

Član 3.
Agović Fondacija skuplja potrebna sredstva od mjesečne participacije donatora Fondacije, donacija ljudi dobre volje i drugih dostupnih izvora. Sva sredstva Fondaciji se dodjeljuju nepovratno.

Član 4.
Agović Fondacija planira u prvoj godini prikupiti donacije od najmanje stotinu donatora širom svijeta koji će za Fondaciju donirati mjesečno minimalno deset eura, odnosno godišnje 120 eura.

Član 5.
Minimalna mjesečna donacija je € 5, – (pet eura)

Član 6.
Agović Fondacijom upravlja Upravni odbor koji rukovodi cjelokupnim radom i organizacijom Fondacije, kako u tehničko-administrativnom, tako i na stručnom planu. Upravni odbor se sastoji od sedam članova. Članovi Upravnog odbora biraju izmedju sebe predsjednika Fondacije, sekretara i blagajnika koji čine Izvršni odbor. Izvršni odbor za svoj rad odgovara Upravnom odboru.
Pored Upravnog odbora u Fondaciji djeluje i Savjet Fondacije koja ima za zadatak praćenje rada Fondacije i davanje smjernica o razvoju Fondacije.

Član 7.
Upravni odbor ima za zadatak da u prvoj godini izradi i usvoji Statut i ostala neophodna akta potrebna za registraciju i rad Fondacije.

Član 8.
Prikupljena sredstva Agović Fondacija usmjerava za projekte na sljedećim poljima:
1. pomoć djeci bez roditelja, siromašnim, iznemoglim, bolesnim i starim licima
2. stipendiranje učenika i studenata koji postižu vanredno dobre rezultate a nisu u stanju da, zbog lošeg materijanog stanja, nastave školovanje (djeca bez roditelja, bez jednog roditelja ili sa roditeljima slabog materijalnog stanja)
3. razvoj duhovnog, kulturnog i sportskog života na lokalnom nivou
4. stimulacija privatnog poduzetništva na mikro nivou
5. stvaranje boljih uslova za život i rad ljudi u Gornjoj Vrbici

Prioritet u dodjeli sredstava slijedi iz gore navedenog redosljeda. Upravni odbor nakon sagledavanja stvarnog stanja i konsultacije predstavnika Fondacije na terenu donosi odluke o prispjelim zahtjevima za dodjelu sredstava.

Član 9.
Sjedište Agović Fondacije je u Amsterdamu, Nizozemska.
Agović Fondacija će, u skladu sa potrebama, otvarati svoja predstavništva i u drugim zemljama. Upravni odbor imenuje predstavnike tamo gdje se ukaže potreba.

Član 10.
Pojedinosti o radu Agović Fondacije, a posebno o skupljanju i raspodjeli sredstava, bit će regulisane Statutom i drugim aktima.

Član 11.
Svi potpisnici Odluke u osnivačkoj godini imaju status osnivača Agović Fondacije.

Član 12.
Odluka o osnivanju stupa na snagu danom usvajanja.

Osnivači Agović Fondacije
1. Adnan Sulejmanov Husović – Nafijin sin – Nizozemska
2. Esad Sulejmanov Agović – Luksemburg
3. Fata Zehbijina Agović Sakalaš– Luksemburg
4. Hakija Selmov Alibašić – Hasibin sin – Slovenija
5. Ibro Salemov Agović – Njemačka
6. Islam Hakijin Agović – Nizozemska
7. Meho Šahinov Agović – Turska
8. Rahim Šućov Agović – Nizozemska
9. Rifat Fetahov Agović – Švedska
10. Semir Šemsov Agović – Norveška
11. Senad Jonuzov Agović – Nizozemska