Jaarrekening van Stichting Agovic Fondacija

Amsterdam, 10. februari 2016.
Het bestuur van Stichting Agović Fondacija heeft de Jaarrekening voor 2015 in zijn vergadering op 09 februari 2015. vastgesteld. In overeenstemming met de statuten van de stichting is de Jaarrekening gepubliceerd op 10. februari 2016. op de website van de stichting. Voor alle geïnteresseerden is de Jaarrekening ook beschikbaar in pdf format.

Financiële resultaten in 2015

Overzicht Bedrag
Beginsaldo € 4.534,99
Totaal ontvangen gelden in 2015. godini € 11.865,00
Totale uitgaven € 12.226,17
Rezultaat 4.173,82

Overzicht van alle ontvangsten en uitgaven

Ontvangen donaties Bedrag
Ontvangen op de bankrekening € 8.145,00
Ontvangen via PayPal € 840,00
Ontvangen in contanten € 2.880,00
. .
. .
Totale ontvangsten € 11.865,00
Uitgaven Bedrag
Gesponsorde projecten € 11.540,98
Marketing € 549,00
Bankkosten in Nederland € 62,80
Bankkosten in Montenegro € 40,00
Bankkosten PayPal € 33,39
Totale uitgaven € 12.226,17

Saldo aan het eind van het jaar 2015

Rekening Bedrag
Bankrekening Nederland (ING Bank Amsterdam) € 2.883,18
Bankrekening Montenegro (Atlas Banka Berane) € 10,00
PayPal rekening € 0,32
Kassa – Muslija Agović € 1.196,70
Kassa – Senad Agović € 83,62
Saldo 31.12.2015. € 4.173,82
Gesponsorde projectenFondsenDonateursUitgaven

Financiële steun aan projecten

Projectnaam Bedrag
Ontwikkelingsfonds Gemeente Petnjica € 500,00
Wegwerkzaamheden/sneeuwschuiven Gornja Vrbica € 170,00
Begraafplaats onderhoud € 100,00
Studenten sponsoring 2014: Merisa Trubljanin € 194,00
Scholieren sponsoring: Ermin Agović (10 maanden in 2015) € 800,00
Scholieren sponsoring: Erik Agović (4 maanden in 2015) € 320,00
Financiële steun aan studenten 2015 € 3000,00
Eid geschenken voor basisschool leerlingen “25.Maj” Vrbica € 200,00
Asfalteren van een oprit voor de basisschool “25.Maj” Vrbica € 1.000,00
Financiële steun aan zieke Remzo Agović € 670,00
Financiële steun artistiek-culturele projecten van KUD Bihor € 200,00
Deelname aan het toernooi voor het Agović Fondacija jeugdteam € 25,00
Steun voor het project van het bouwen van een huis voor het gezin van Nasuf Agović € 3.000,00
Evenementen tent € 1361,98
Totale uitgaven aan gesponsorde projecten € 11.540,98

Geldstroomen naar en van fondsen

Fonds Saldo 01.01.2015 € Gedoneerde bedrag in 2015. € Uitbetaald € Saldo 31.12.2015 €
Onderhoud van de begraafplaats in Gornja Vrbica 70,00 170,00 100,00 140,00
Wegwerkzaamheden/sneeuwschuiven Gornja Vrbica 700,00 200,00 170,00 730,00
Hulp voor zieke en oude mensen 40,00 50,00 90,00 0,00
Eid geschenken voor basisschool leerlingen 100,00 0,00 100,00 0,00
Sneeuwschuiver Petnjica 300,00 0,00 300,00 0,00
SAF Promotie in 2015 0,00 400,00 400,00 0,00
Huisbouw voor armen 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00
Steun voor Basisschool “25.Maj” Vrbica 0,00 40,00 40,00 0,00
Algemeen Fonds 3.324,99 8.005,00 8.026,17 3.303,82
Totaal bedrag 4.534,99 11.865,00 12.231,17 4.173,82

Overzicht van donateurs van Stichting Agović Fondacije in 2015

Naast de donateursnaam is het totaal gedoneerde bedrag, de wijze van betaling en het gedoneerde bedrag vermeld.

# Voor- en achternaam Totaal gedoneerd bedrag Bank Contant PayPal
1 Abdullah Ismetov Agović 120 120
2 Adnan Sulejmanov Husović 300 300
3 Benjamin Kasten 400 400
4 Djulbija Feridov Agović 250 250
5 Edin Ismetov Agović 120 120
6 Eldin Nurko Agović 50 50
7 Elvir Cikotic 100 100
8 Esad Sulejmanov Agović 365 365
9 Esmana Zahirova Agović 40 40
10 Ferko Refikov Agović 50 50
11 Husnija Refikov Agović 150 150
12 Ibro Salemov Agović * 6.100 4.600 1.500
13 Isah Sulejmanov Agović 120 120
14 Islam Hakijin Agović 120 120
15 Katarina Grgić 600 600
16 Kemal Abedinoski 250 250
17 Latif Hazbijin Agović 120 120
18 Meho Šahinov Agović 270 270
19 Miralem Safetov Agović 200 200
20 Mirsad i Sonja Agović 60 60
21 Muhamed Tafilov Agović 100 100
22 Muslija Feridov Agović 100 100
23 Rahim Šuċov Agović 150 150
24 Redžo Selmov Alibašić 120 120
25 Rifat Fetahov Agović 120 120
26 Sabro Pasov Agović 100 100
27 Safeta Feridova Agović 100 100
28 Šefko Fetahov Agović 50 50
29 Semir Hajrov Agović 120 120
30 Semir Šemsov Agović 1.100 700 400
31 Senad Jonuzov Agović 120 120
32 Senat Osmanov Agović 50 50
Totaal gedoneerd bedrag 12.015 8.295 2.880 840

Marketing

Materiaal Bedrag€
Promotie materiaal: brochure* € 400,00
Promotie materiaal: flyers € 110,00
Website Agović Fondacija € 39,00
Totaal marketing € 549,00

* Promotie materiaal is direct gefinancierd door * Semir Šemsov met een bedrag van €400,00.

Overige uitgaven

Kosten Bedrag €
Bankkosten Nederland (ING Bank Amsterdam) € 66,08
Bankkosten Montenegro (Atlas Banka Berane) € 40,00
Bankkosten PayPal € 33,39
Total overige uitgaven € 139,47

Jaarrekening van Stichting Agovic Fondacija - 2015