Jaarrekening van Stichting Agovic Fondacija

Amsterdam, 1 maart 2016.
Het bestuur van Stichting Agović Fondacija heeft de Jaarrekening voor 2016 in zijn vergadering op 28 februari 2017. vastgesteld. In overeenstemming met de statuten van de stichting is de Jaarrekening gepubliceerd op 1 maart 2017. op de website van de stichting. Voor alle geïnteresseerden is de Jaarrekening ook beschikbaar in pdf format.

Financiële resultaten in 2016

Overzicht Bedrag
Beginsaldo € 4.173,82
Totale ontvangsten € 10.471,57
Totale uitgaven € 9.608,82
Rezultaat € 5.036,57

Overzicht van alle ontvangsten en uitgaven

Ontvangen donaties Bedrag
Ontvangen op de bankrekening € 6.240,00
Ontvangen via PayPal € 100,00
Ontvangen in contanten € 3.686,48
Overigen ontvangsten .
Telecom Cash-back actie € 428,34
Telecom abonnement € 16,75
Totale ontvangsten € 10.471,57
Uitgaven Bedrag
Gesponsorde projecten € 9.207,00
Marketing € 96,48
Bankkosten in Nederland € 210,85
Bankkosten in Montenegro € 37,00
Bankkosten PayPal € 5,05
Overige kosten (telecom) € 52,44
Totale uitgaven € 9.608,82

Saldo aan het eind van het jaar 2016

Rekening Bedrag
Bankrekening Nederland (ING Bank Amsterdam) € 2.128,23
Bankrekening Montenegro (Atlas Banka Berane) € 10,00
PayPal rekening € 95,27
Kassa – Muslija Agović € 2.744,70
Kassa – Senad Agović € 58,37
Saldo 31.12.2016. € 5.036,57
Gesponsorde projectenDonateursUitgaven

Financiële steun aan projecten

Projectnaam Bedrag
Ontwikkelingsfonds Gemeente Petnjica € 500,00
Scholieren sponsoring: Ermin Agović (10 maanden in 2016) €800,00
Scholieren sponsoring: Erik Agović (10 maanden in 2016) € 800,00
Financiële steun aan zieke Remzo Agović € 720,00
Deelname aan het toernooi voor het Agović Fondacija jeugdteam € 35,00
Steun voor het project van het bouwen van een huis voor Aldijan Agović € 1.700,00
Financiële steun voor de reunie (cameraman) € 50,00
Financiële steun voor de reunie € 1.352,00
Eid geschenken voor basisschool leerlingen”25.Maj” Vrbica € 250,00
Financiële steun aan studenten 2016 € 3.000,00
Totale uitgaven aan gesponsorde projecten € 9.207,00

Overzicht van donateurs van Stichting Agović Fondacija in 2016

Naast de donateursnaam is het totaal gedoneerde bedrag, de wijze van betaling en het gedoneerde bedrag vermeld.

# Voor- en achternaam Totaal gedoneerd bedrag Bank Contant PayPal
1. Adnan Sulejmanov Husović 400 400
2. Amira Đulova Hajdarpašić 1000 1000
3. Bajro Eminov Agović 20 20
4. Benjamin Kasten 100 100
5. Đulbija Feridov Agović 542 542
6. Džemail Mefailov Agović 50 50
7. Edin Ismetov Agović 120 120
8. Ernad Sinakin Agović 20 20
9. Esad Sulejmanov Agović 100 100
10. Husnija Refikov Agović 250 150 100
11. Ibro Salemov Agović 1100 600 500
12. Isah Sulejmanov Agović 120 120
13. Islam Hakijin Agović 150 150
14. Katarina Grgić 600 600
15. Latif Hazbijin Agović 120 120
16. Merin Ismetov Agovic 240 240
17. Miralem Agović 100 100
18. Mustafa Šuċov Agović 100 100
19. Nenad Pejanović 1500 1500
20. Nevzeta Hakijina Agović Hamzić 100 100
21. Nijaz Krizevac 120 120
22. Rahim Šuċov Agović 180 180
23. Rahima Zenunović 200 200
24. Rasim Šuċov Agović 50 50
25. Redžo Alibašić 120 120
26. Remzo Selmov Alibašić 20 20
27. Rifat Fetahov Agović 60 60
28. Ronald Heine 300 300
29. Sead Jonuzov Agović 50 50
30. Semir Hajrov Agović 120 120
31. Semir Šemsov Agović 1300 800 500
32. Senad Jonuzov Agović 174 120 54,48
33. Senat Osmanov Agović 100 100
34. Wolf-Gunter Zaetzsch 500 500
  Totaal gedoneerd bedrag € 10.026,48 6.240 3.686,48 100

Marketing

Materiaal Bedrag€
Promotie materiaal* € 54,48
Website Agović Fondacija € 42,00
Totaal marketing € 96,48

* Promotie materiaal is direct gefinancierd door Senad Jonuzov.

Overige uitgaven

Uitgaven Bedrag€
Bankkosten Nederland (ING Bank Amsterdam) € 210,85
Bankkosten Montenegro (Atlas Banka Berane) € 37,00
Bankkosten PayPal € 5,05
Telecom € 52,44
Total overige uitgaven € 305,34
Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2016 (pdf)