Jaarrekening van Stichting Agovic Fondacija

Amsterdam, 21. maart 2019.
Het bestuur van Stichting Agović Fondacija heeft de Jaarrekening voor 2018 in zijn vergadering op 20 maart 2019. vastgesteld. In overeenstemming met de statuten van de stichting is de Jaarrekening gepubliceerd op 22 maart 2019. op de website van de stichting. Voor alle geïnteresseerden is de Jaarrekening ook beschikbaar in pdf format.

Financiële resultaten in 2018

Overzicht Bedrag
Beginsaldo € 4.216,18
Totale ontvangsten € 5.062,11
Totale uitgaven € 7.017,40
Resultaat € 2.260,89

Overzicht van alle ontvangsten en uitgaven

Ontvangen donaties Bedrag
Ontvangen via de bank € 3.820,00
Ontvangen via PayPal € 0,00
Ontvangen in contanten € 1.170,00
Overige ontvangsten .
Telecom abonnement € 72,11
  .
Totale ontvangsten € 5.062,11
Uitgaven Bedrag
Gesponsorde projecten € 6.521,00
Marketing € 50,37
Bankkosten in Nederland € 185,45
Bankkosten in Montenegro € 10,00
Bankkosten PayPal € 0,00
Overige kosten (telecom) € 250,58
Totale uitgaven € 7.017,40

Saldo aan het eind van het jaar 2018

Rekening Bedrag
Bankrekening Nederland (ING Bank Amsterdam) € 202,19
Bankrekening Montenegro (Atlas Banka Berane) € 0,00
PayPal rekening € 0,00
Kassa – Muslija Agović 2.058,70
Kassa – Senad Agović € 0,00
Saldo 31.12.2018. 2.260,89
Gesponsorde projectenDonateursUitgaven
Projectnaam Bedrag
Financiële steun aan studenten € 3.001,00
Sponsoring middelbare scholieren € 2.100,00
Financiële steun aan zieke Remzo Agović € 720,00
Financiële steun voor de reunie € 300,00
Architectonische oplossing voor MFC Behar Gornja Vrbica €4200,00
Totale uitgaven aan gesponsorde projecten € 6.521,0
# Voor- en achternaam Totaal gedoneerd bedrag Bank Contant PayPal
1. Adnan Sulejmanov Husović 300 300    
2. Đulbija Feridov Agović 250 250     
3. Edin Ismetov Agović 120 120     
4. Elvis i Fatima Agović 50 50    
5. Esmana Zahirova Agović 90 90     
6. Ibro Salemov Agović 1.000 600 400   
7. Islam Hakijin Agović 120 120    
8. Merin Ismetov Agović 240 240     
9. Nevzeta Hakijina Agović Hamzić 100 100    
10. Nijaz Krizevac (Tuzla) 100  100    
11. Rafet Agović 200 200    
12. Rahim Šuċov Agović 780 780    
13. Ronald Heine 500 500     
14. Semir Hajrov Agović 120 120    
29. Semir Šemsov Agović 900 600 300   
30. Senad Jonuzov Agović 120 120    
  Totaal gedoneerd bedrag € 4.990 4.290 700 0
Material Bedrag €
Website Agović Fondacija € 50,37
   
Totaal marketing € 50,37
Uitgaven Bedrag €
Bankkosten Nederland (ING Bank Amsterdam) € 185,45
Bankkosten Montenegro (Atlas Banka Berane) € 10,00
Bankkosten PayPal € 0,00
Telecom € 250,58
Totaal overige uitgaven € 446,03