Konačna rang lista utvrdjena je 3.11.2014. na sastanku Upravnog Odbora Agović Fondacije

REZULTATI KONKURSA ZA DODJELU STIPENDIJA – 2014/15

Agović Fondacija je u toku mjeseca septembra dobila 15 prijava za stipendiju studenata. Od toga broja 13 prijava je pristiglo od studenata iz ciljne grupe Fondacije. Izvršni odbor je u nekoliko navrata razgovarao sa predstavnicima studenata i u dogovoru sa njima izradio sistem bodovanja po kojem su sve prijave bodovane i izvršena raspodjela raspoloživih sredstava za stipendiranje studenata.

Konačna rang lista utvrdjena je 3.11.2014. na sastanku Upravnog Odbora Agović Fondacije i izgleda ovako.

# Prijava Ime i prezime Naziv fakulteta (odsjek, smjer) Godina Bodovi Iznos stipendije
1 201402 Almir Agović Fakultet za primijenjenu bezbijednost, Tutin 1 50 322,58 323
2 201409 Armin Ramovic Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru, Pravo 3 45 290,32 290
3 201403 Eldina Agović Filozofski fakultet, učiteljski smjer 3 45 290,32 290
4 201412 Elvis Agovic Ekonomski fakultet, Bijelo Polje, Management 3 40 258,06 258
5 201411 Elma Cikotic Filozofski fakultet u Niksicu, Geografija 3 40 258,06 258
6 201405 Edvin Agović Biotehnički fakultet, Voćarstvo i ljekovito bilje 3 35 225,81 226
7 201410 Haris Murić Fakultet islamskih nauka, Teologija 1 35 225,81 226
8 201407 Mirela Cikotic Filozofski fakultet, uciteljski smjer 4 35 225,81 226
9 201406 Irma Ceman Filozofski fakultet, uciteljski smjer 3 30 193,55 194
10 201404 Mirza Taranis Pravni fakultet, odsjek Bijelo Polje 3 30 193,55 194
11 201413 Seusan Huremović Prirodno-matematički fakultet, Podgorica, Fizika 2 30 193,55 194
12 201401 Asmir Agović Pravni fakultet, odsjek Bijelo Polje 3 25 161,29 161
13 201408 Demir Agović Pravni fakultet, Univerzitet Crne Gore Podgorica 3 25 161,29 161
UKUPNO   465 3.000,00 3001

Bodovanje je izvršeno na osnovu informacija koje su studenti dostavili putem prijave. U slucaju da neki podatak nije bio dostavljen dodjeljivan je minimalan broj bodova.

Kandidati su imali pravo žalbe na rang listu objavljenu 15.10.2014. roku od 1o (deset) dana od dana objavljivanja iste.
Rok žalbe je istekao i 3.11.2014. Upravni Odbor je odlučio da se izvrši isplata stipendija po gore navedenoj rang listi.

ISPLATA STIPENDIJA

Isplata stipendija će se izvršiti u četvrtak, 6.11.2014. u Osnovnoj školi u Vrbici, sa početkom u 10:30.
Studentima će, u ime Agović Fondacije, stipendije uručiti Muslija Feridov Agović.

SISTEM BODOVANJA PRIJAVA ZA STIPENDIJE

U sistem bodovanja uvršteno je šest kriterija kako je navedeno ispod. Za svaki kriterij je odredjen maksimalan broj bodova, tako da ukupan zbir tih bodova iznosi 100.

  1. Smještaj za vrijeme studija
  2. Status roditelja
  3. Broj studenata u porodici
  4. Status studenta
  5. Prosjek ocjena
  6. Visina školarine

Slijedi tabelarni prikaz bodovanja prijava za stipendije.

Agović Fondacija studentima želi puno uspjeha u nadi da će im ova skromna pomoć biti podstrek za postizanje boljih rezultata i uspješan nastavak studija.

Svim donatorima se od srca zahvaljujemo za pomoć fonda za stipendiranje.

Ljude dobre volje pozivamo da u skladu sa mogućnostima pomognu rad Fondacije.

Mahsuz Selam i srdacan pozdrav,

Upravni Odbor Agović Fondacije
Donatorski račun IBAN: NL76INGB0006527528
Primalac: Stichting Agovic Fondacija | BIC: INGBNL2A
Donacije preko PayPal servisa: http://bit.ly/saf-pp

email: fondacija at agovic.eu | web: http://fondacija.agovic.eu
fb: Agović Fondacija i Agović familija iz Gornjeg Bihora