Ukoliko vam ikada treba pomoć, naći ćete je na krajevima svake od vaših ruku

Za atraktivne usne, govorite ljubazno.

Za divne oči, tražite dobrotu u ljudima.

Za dobru liniju, dijelite hranu s gladnima.

Za lijepu kosu, dozvolite djeci da provlače svoje prste jednom dnevno kroz nju.

Za dobro držanje, hodajte sa znanjem da nikada niste sami.

Ljudi, čak više nego stvari, trebaju obnavljanje, oživljavanje, potvrđivanje, prosuđivanje; nikada ne odbacuj nikoga.

Zapamtite, ukoliko vam ikada treba pomoć, naći ćete je na krajevima svake od vaših ruku. Kada odrastete, otkrit ćete da imate dvije ruke: jednu da pomognete sebi, a drugu da pomognete drugima.

Vaši “dobri stari dani” su još uvijek pred vama, možda imate mnogo njih. 

Sam Levenson, In One Era & Out the Other