studiranje se nagradjuje

Jednokratna pomoć studentima i učenicima

Na sastanku Izvršnog Odbora Agović Fondacije održanog 5. maja 2014. donijeta je odluka da se pruži JEDNOKRATNA POMOĆ STUDENTIMA I UČENICIMA na prijedlog Komisije za nominaciju   Na inicijativu predsjednika komisije za nominaciju Agović Fondacije Muslije Agovića dodijeljuje se  jednokratna i nepovratna pomoć sledećim studentima i učenicima: R.br. Prezime Ime oca Ime 01. Agović Iljaz […]