Musafiri – Meho Agović

Mehova sjećanja na djetinjstvo provedeno u Crnom Vrhu U današnji vakat zovu prijatelji, komšije, svojte sa mobilnog telefona i pitaju: – “Jeste li kod kuće, hoćemo da dodjemo?” A današnje gazde mogu da kažu: – “Ovdje smo ali imamo nekih obaveza. Ako možete dodjite sutra u akšam.” Kad čujem ovu današnju modu ja onda volim […]

Mehovi memoari – 4

MOJI NAJBLIZI RODJACI…-4 Uvod:   Ovo je nastavak treçeg  broja, preporuçejem vam çitanje od  poçetka Doba izmedju: 1982-1984, Teren:Vrbica-Berane Da vam nebi bilo dosadno pomalo çu da mijenjam teme..Samo poşto ja ovo pişem na brzinu poneşto propustim ,recimo kad sam priço u vezi Stana u Tikove htio sam da pohvalim moje rodjake koji doşi da kosimo .Nakupilo […]

Mehovi memoari – 3

MOJI NAJBLIZI RODJACI…-3 Uvod: Ovo je nastavak drugog broja,preporuçejem vam çitanje od poçetka Kad sam malo prije napiso pesmu koju smo pevali da joş dodam :Za iskrenost Drugu Titu pesmu bi zavrşili sa: Radili smo ,radimo i radiçemooo ,kunemo se druze Tito pobjediçemooo (2x) Znate li şto nisam bio napomenuo Sadrijin stan u Agovske bare ?Nisam […]

Mehovi memoari – 1

MOJI NAJBLIZI RODJACI…-1 Uvod: Bez pravopisa i pravila gramatike(Nemo se ljutit nastavniçe İljo) ,hoçu da vam pişem o mojim uspomenama,malim tajnama(oblezene crvenim slovima ) iz vremena koje sam proveo u Vrbicu.Poşto neçe bit dovoljna ova jedna strana ,danas prvi dio o nastavci narednih dana. Vi moji dragi rodjaci ,znate da su rodjeni brat i braça […]

MEHO O MEHU

Bez Naslova İstanbul,sat 4,30 ili 5,00 posle pola noçi .Dok çekam sabah ezane i zvono navijenog sata poçe(h) da se sjeçam mojeg imenjaka Rahmetli Meha. Godine 1982/83 kad sam stanovo na Talum u Berane povremeno bi dolazio bi moj imenjak sa njegovim Babom kod doktora na pregled. Ko je koga dovodio ne znam ni ja […]