Ukoliko vam ikada treba pomoć, naći ćete je na krajevima svake od vaših ruku

Za atraktivne usne, govorite ljubazno. Za divne oči, tražite dobrotu u ljudima. Za dobru liniju, dijelite hranu s gladnima. Za lijepu kosu, dozvolite djeci da provlače svoje prste jednom dnevno kroz nju. Za dobro držanje, hodajte sa znanjem da nikada niste sami. Ljudi, čak više nego stvari, trebaju obnavljanje, oživljavanje, potvrđivanje, prosuđivanje; nikada ne odbacuj […]