Agović Fondacija

Od ideje do realizacije

Ideja o osnivanju Agović Fondacije, koja se rodila početkom ove godine, pretočila se u stvarnost, zahvaljujući  svesrdnoj podršci ljudi humanista, naših rođaka i ljudi dobre volje, dobrih prijatelja. Mnogi od vas su odmah direktno podržali osnivanje Fondacije jer su prepoznali značaj  ovakvog organizovanja i pomaganja rodnog kraja. Preko 60 humanista je ukazalo povjerenje Fondaciji i […]