SAF donacije u prvih 5-godina

Pregled priliva donacija 2018. godini

POZIV SVIM DONATORIMA Molimo sve donatore da nam dostave svoje kontakt podatke tako što će ispuniti online formular za pristup fondaciji. Od srca se zahvaljujemo. Transparentost nam je važna! Na ovoj stranici pratite redovni izvještaj o prilivu sredstava koja pristižu na račun Fondacije. Pregledi donacija za prethodne godine: 2017. | 2016. | 2015. | 2014. Ukoliko imate pitanja, […]

REZULTATI KONKURSA ZA DODJELU STIPENDIJA – 2017/18

Na adresu Agović Fondacije u toku mjeseca septembra i oktobra 2017. godine pristiglo je 9 prijava za stipendiju studenata iz ciljne grupe. Upravni odbor je razmatrao pristigle prijave za stipendije na sastanku održanom 7. novembra 2017. godine te po ranije utvrđenom sistemu bodovanja utvrdio rang listu po kojoj će se izvršiti raspodjela raspoloživih sredstava za stipendiranje studenata. […]