REZULTATI KONKURSA ZA DODJELU STIPENDIJA – 2017/18

Na adresu Agović Fondacije u toku mjeseca septembra i oktobra 2017. godine pristiglo je 9 prijava za stipendiju studenata iz ciljne grupe. Upravni odbor je razmatrao pristigle prijave za stipendije na sastanku održanom 7. novembra 2017. godine te po ranije utvrđenom sistemu bodovanja utvrdio rang listu po kojoj će se izvršiti raspodjela raspoloživih sredstava za stipendiranje studenata. Zahvaljujući anganžmanu Ibra Salemovog Agovića ukupni iznos za stipendije studenata ove godine je povećan na € 4000.

Rang lista utvđrena 7.11.2017. na sastanku Upravnog Odbora Agović Fondacije izgleda ovako.

# Prijava Ime i prezime Naziv fakulteta (odsjek, smjer) Godina Bodovi Iznos stipendije (€)
1 201707 Aldamar Agović Fakultet za primijenjenu bezbijednost, Tutin 3 55 524
2 201704 Elvisa Agović Gradjevinski fakultet Podgorica, Menadžment u gradjevinarstvu 2 55 524
3 201705 Haris Murić Fakultet islamskih nauka Sarajevo, Teologija 3 55 524
4 201702 Ilda Trubljanin Elektrotehnički fakultet Podgorica, Primijenjeno računarstvo 2 55 524
5 201701 Inesa Huremović Medicinski fakultet Igalo, Fizioterapija 1 55 524
6  201706  Amer Agović Fakultet za poslovne studije i pravo, Tutin 3 45 429
7 201708 Almir Agović * Fakultet za primijenjenu bezbijednost, Tutin 4 40 381
8 201703 Edvin Agović Biotehnički fakultet, Bijelo Polje, Voćarstvo i ljekovito bilje 4 35 333
9 201709 Hako Agović Gradjevinski fakultet, Podgorica 1 25 238
UKUPNO   420 4.000

Bodovanje je izvršeno na osnovu informacija koje su studenti dostavili putem prijave. U slučaju da neki podatak nije bio dostavljen dodjeljivan je minimalan broj bodova.

ISPLATA STIPENDIJA

Podjela stipendija će se izvršiti u petak 17. novembra 2017.  u 12:00 sati u Osnovnoj školi u Vrbici.
Studentima će, u ime Agović Fondacije, stipendije uručiti Muslija Feridov Agović.

SISTEM BODOVANJA PRIJAVA ZA STIPENDIJE

U sistem bodovanja uvršteno je šest kriterija kako je navedeno ispod. Za svaki kriterij je odredjen maksimalan broj bodova, tako da ukupan zbir tih bodova iznosi 100.

  1. Smještaj za vrijeme studija
  2. Status roditelja
  3. Broj studenata u porodici
  4. Status studenta
  5. Prosjek ocjena
  6. Visina školarine

Agović Fondacija studentima želi puno uspjeha u nadi da će im ova skromna pomoć biti podstrek za postizanje boljih rezultata i uspješan nastavak studija.

Svim donatorima se od srca zahvaljujemo za pomoć fonda za stipendiranje.

Ljude dobre volje pozivamo da u skladu sa mogućnostima pomognu rad Fondacije.

Mahsuz Selam i srdačan pozdrav,

Upravni Odbor Agović Fondacije
Donatorski račun IBAN: NL76INGB0006527528
Primalac: Stichting Agovic Fondacija | BIC: INGBNL2A
Donacije preko PayPal servisa: http://bit.ly/saf-pp

email: fondacija at agovic.eu | web: http://agovic.eu
fb: Agović Fondacija i grupa Agovske strane