Rahmetli Agović Vejsela Meho

Rahmetli Agović Vejsela Meho

El-Fatiha

Danas je Bihor u žalosti…

Gornja Vrbica, 26. februara 2014. godine klanjana je dženaza Mehu Agoviću. A ova slika potvrdjuje koliko je on bio cijenjen i postovan medju svojim rodjacima i svim ostalim Bihorcima. Svi smo Allahovi Njemu se vraćamo Elf-Fatiha
Gornja Vrbica, 26. februara 2014. godine klanjana je dženaza Mehu Agoviću. A ova slika potvrdjuje koliko je on bio cijenjen i postovan medju svojim rodjacima i svim ostalim Bihorcima.
Svi smo Allahovi Njemu se vraćamo
Elf-Fatiha
Mezar Meha Agovića Gornja Vrbica, 26. februar 2014. (Foto: Sead Alibašić)
Mezar Meha Agovića
Gornja Vrbica, 26. februar 2014.
(Foto: Sead Alibašić)