Mehovi memoari – 3

MOJI NAJBLIZI RODJACI…-3

Uvod: Ovo je nastavak drugog broja,preporuçejem vam çitanje od poçetka

Kad sam malo prije napiso pesmu koju smo pevali da joş dodam :Za iskrenost Drugu Titu pesmu bi zavrşili sa:

Radili smo ,radimo i radiçemooo ,kunemo se druze Tito pobjediçemooo (2x)

Znate li şto nisam bio napomenuo Sadrijin stan u Agovske bare ?Nisam znao onda da je njegov Stan odma iza Çerimovoga do şume (nije se vidio sa puta kojim smo mi prolazili)

A one godine kad smo işli na stan u (Çemanske) Tikove ,prvo sam nauçio Sadrijin Stan pa onda u Bukovik Delijin Stan ,poşto je onda naş Naça(Nasuf) radio kod Zehba Cikotiça dolazio bi on ponekad kod Stana u Tikove tako da su oni bili moji Najblizi Rodjaci.

İste te godine ,kad bi işo sa konjom da kupim namirnice kod Refika Tiganja ,krenuo bi iz Tikova pa onda Redom: Mahov stan, Nail(Bejto) , Selim ,Raif,Dzido,Nazif ,Hasiba , Tufo ,Reşmo (Bika),Dzelil,Şeko , bili su mi onda Najblizi Rodjaci. Ostali Hosojçani! Ne mo da vam je krivo za ovaj redosled .Ko vam je kriv şto ste pravili kuçe daleko od puta kojim sam ja prolazio.

Znate li, kad je çuvo goveda Raif pitoga neki njegov prijatelj.

Raife şto çuvaş ti goveda.A Raif mu odgovorio .”E prijatelju moj ,umro mi babo pa ja sam sad najstariji ,red je na mene da çuvam”

Kad se probio onaj put sa bundozerom kroz Hosoje mi smo ga odmah isprobali pehe. Redom: Refik,Çerim,Sulejman,Seydo,Fehmija,Sead,Mehmet ,Sadrija,Ferid,Şemso,Şabo,Mehdija i Njihova deca bili Najblizi rodjaci.

Nisam ja zaboravio Hasipa ,Halila i ostale .. strpite se malo ..

Nastaviçe se….