Mehovi memoari – 1

MOJI NAJBLIZI RODJACI…-1
Uvod: Bez pravopisa i pravila gramatike(Nemo se ljutit nastavniçe İljo) ,hoçu da vam pişem o mojim uspomenama,malim tajnama(oblezene crvenim slovima ) iz vremena koje sam proveo u Vrbicu.Poşto neçe bit dovoljna ova jedna strana ,danas prvi dio o nastavci narednih dana.
Vi moji dragi rodjaci ,znate da su rodjeni brat i braça od amidze najblizi srcu,ali rodjak je malo şiri pojam, pa ja çu pokuşat da vam pa priçam o mojim (vama) Najblizijim Rodjacima koji su mijenjali po vremenu ,rastojanju i po osjeçanjima . Budite strplivi i saçekate kad dodju uspomene u vezi vas i vaşim najblizih…
Doba : 1968-1975 ,Teren: Joşe (oko kuçe)
Dok nismo poçeli da idemo u şkolu i kad smo se igrali Njemaca i Partizana po Joşu i lopte na Metalicu moji najblizi rodjaci su bili: Samir(Feko) Demov i Ruvina(Beçirova) deca: İzet,Bajro i Mijaz -Odmah da kazem: ”-Mama Ruva je mene prva zadojila i İsko(İzet) je moj brat po mlijeku” !
Ne mogu zaboravit kad nas je Bajro şevo, ko şto şeva sad Messi po Barseloni ,ali bilo mi je krivo şto ni je htio da uçestvuje na turnire u şkolu.Za to je Mijaz bio dobar i ne mogu zaboravit njegov ”go” şto ga je dao kad smo igrali sa Adroviçima na turnir u Podvade ,da ne bude Samku krivo.Naş se Samir probijo ka golu i sa rukama i sa nogamo .Prolazio bi ko tenk i nikad nije pravio faul!??A brat İsko imao je şut ko onaj Kuman iz Holandije..
Naş presjednik Samir imao je onda dva imena Samir i Feko ,onda bio i ostao nam je najblızı komşıja i kod kuçe i kod Stana po tome je dvostruko Najblizi Rodjak.
Zao mi je şto nisam upozno Fazinog Zuka ,jer je on otişo za Bar i nije dolazio çesto u Vrbicu
Doba izmedju : 1975-1982, Teren: Od kuçe do şkole
Doba kad sam poçeo da idem u osnovnu şkolu ,prvo sam nauçio kuçe mojih rodjaka i oni şto su bili blize puta, oni i hjivova deca bili moji najblizi rodjacı:
Zejto(Dzibo),Osman ,Suko,Salem,Hazbija,Nazif,Halem..Ostali Prisojçani! Ne mo da vam je krivo za ovaj redosled .Ko vam je kriv şto ste pravili kuçe daleko od puta kojim sam ja prolazio.
Jedna mala uspomena iz ovog doba: Radio je onda Naça(Nasuf) Osmanov u Beograd , ak ad je doşo Naça donio 5-6 novih knjiga (İvo Andriç –Most na Çupriju i druge poznate romane) i poredjo ih na pencere da se vidu sa puta.Pitali su Naçu.-”Naça jesu li ovo tvoje knjige” ? a on bi nam odgovorio.” Ja sam ih kupio ,ali poşto bolje pamti Juka(Jusuf) neka ih on çita, pa kad izuçi za neşto da i mene izvuçe odavde”
Sjeçam se onda kad bi doşo Şefko iz Njemaçke sa zutim Alfaromeom pa ga parkiro na sred puta u prisoje.Pa bi gledali kroz stakla ona udobna sjedişta…
Pa onda kad su dolazili ljudi kon Halema da him gata.imao je halem onda toliko auta da je bio zagradio put sa njima ko şto smo mi zagradjivali sa tarabama.
Zao mi je bilo kad su Hazbija i, Nazif otişli iz Vrbice..
Zao mi bilo kad bi vidio moga imanjaka(Rahmetli Meha) na put za şkolu sa dzakjom punom kniga i dubokim çizmama koje su bile 3-4 broja velike .
Na put za şkolu sreli bi se sa rodjacima Agoviçima iz hosoja ispod groblja pa bi zajedno işli kroz Çemane İ Tiganje .Poşto je nas Agoviça vişe bilo od ostalih osjeçali smo se najaçi i nije smio niko da nas bije. Ali mi smo Agoviçi oped voleli da se takmiçimo .Pa bi nekad napustili ranije ças iz şkole pa se takmiçili sa Hosojçanima ko çe kome da preseçe put(Crta napravljena prutom) ispod grobja.
Kad sam işo u şkolu .Rodjaci ,şto su bili zajedno u moj razred bili su mi najblizi rodjaci.Mujko Nazİfov ,Senadija Jaşarova,Mirsada Tufova,Mirsada i İzet (Çiça) Osmanov ,Tabo Mehdin, Sado Raifov,Naza Selimova i …??.. Hazbina bili su moji Najblizi Rodjaci. (Oprostite po neşto se i zaboravi…)
Ostali Rodjaci! Ne mo da vam je krivo za ovaj redosled .Ko vam je kriv şto ste bili u drugi razred.
Doba izmedju : 1975-1982,Raspus u ljeto i Teren: Crni Vrh
Kad smo işli na Stan ,onda su Demo,Haso,Ljaljo(Ramadan) i Sait i njihova deca bili moji Najblizi Rodjaci. Ostali Rodjaci! Ne mo da vam je krivo za ovaj redosled .Ko vam je kriv şto ste pravili Stanove daleko od naşeg Stana.
Ponekad bi doşo Senço , Sejo i Dzekova Vila a zao mi je şto onda nisu dolazili Çerim,Hadro,(Hasovi) Smajo İ Dzeko
Kad bi poçeli da kosimo i çuvamo goveda po Crnom Vrhu onda smo su nam blizini imanja naşih Rodjaka i njihova deca bili Najblizi rodjaci.Mehdija, Osman,Şemso,Paşo,Şuço,Çerim ,Ferid..
Ostali Rodjaci! Ne mo da vam je krivo za ovaj redosled .Ko vam je kriv şto ste imali imanje daleko od naşeg imanja.
İ ako su neki od njih prodali imanja(zemlju) .İme se nije promijenilo nikad şto je bilo ranije ostalo je i dan danas .Fetahovo.Mahovo,Refikovo,Hakino…
Znam sva njihova imanja i mednjike po Crnom Vrhu a dobro bi bilo kad bi znao i njihove mezare u naşem grobju pa kad prodjemo da him izuçimo po jednu Fatihu.
Naroçito mi je zao şto nisam onda upozno oçeve mojih Najblizih Rodjaka .Rahmetli : Beçir ,Jonuz ,Ferid i Osman (şto ga je ubila bukva..)
Nastaviçe se….