Druga godišnjica Agović Fondacije

Vijesti iz Hosoja, Prisoja i Dijaspore

Fondacija Agović je na sastanku održanom 29-3-2016 izabrala nova rukovodeća tijela: Upravni Odbor, koji sada čine jedanaest članova i Inicijativno-Operativni Odbor sastavljen od šest članova.

Monografija Agovića

U narednom periodu želimo, pored realizacije već dogovorenih projekata, da intenziviramo aktivnosti na prikupljanju ideja i materijala za izradu Monografije Agovića. Da bi ovu stvar što bolje i uspješnije pripremili, potrebno je što vise bratstvenika uključiti i motivirati da daju svoj doprinos. Na ovom sastanku su ponudjene neke smjernice na kojima bi dalje trebalo raditi, i to:

 1. Porijeklo i Migracije
 2. Genetika
 3. Porodično stablo
 4. Toponimija
 5. Kultura življenja
 6. Stil gradnje
 7. Anegdote i dogadjaji

Naravno, ovo su samo prve ideje. Sada bi bilo neophodno napraviti jedan online forum gdje bi svako mogao da iznese svoje ideje po ovom pitanju. Takodje, trebalo bi, po meni, napraviti jedno tijelo od najmanje tri člana koje bi sve te ideje sa foruma inventarisalo i izdvojilo najsvrsishodnije.

Organizaciona struktura

Formiranje Inicijativno-Operativnog Odbora (neki su bili za Inicijativni a neki za Operativni i zato ovo ime) ima za cilj još prisniju interakciju Fondacije Agović i potreba našeg sela. Od ovog odbora se očekuje da pokreće i predlaže ideje koje je moguće realizovati, kao i da prati i kontroliše realizaciju istih na terenu. Zato smo u ovaj odbor uključili ljude koji žive u Gornjoj Vrbici i(li) mogu tamo svakodnevno biti. To su sljedeći bratstvenici:

 1. Muslija Feridov – koordinator
 2. Sead Selmov Alibašić
 3. Asmir Fehmijin
 4. Muhamed Jašarov
 5. Zeljo Džekov i
 6. Ernad Sinakin.

Ovdje je bitno napomenuti da je Muslija koji koordinira rad ovog odbora, takodje i član Upravnog Odbora kojeg jos čine:

 1. Adnan Suljov Husović
 2. Semir Hajrov
 3. Semir Šemsov – predsjednik
 4. Ibro Salemov
 5. Bajro Eminov
 6. Senad Jonuzov – blagajnik
 7. Islam Hakijin
 8. Husnija Refikov – potpredsjednik
 9. Iljo Sukov i
 10. Rahim Šućov – sekretar.

Ova dva odbora okupljaju prilično veliku grupu ljudi. Vjerovatno će medju ovim bratstvenicima biti i onih koji neće biti u stanju da odgovore svim izazovima koji su pred nama, pa ćemo biti prisiljeni da tražimo alternativu. Zbog toga bih zamolio sve one koji bi htjeli da uzmu učesća u radu ovih tijela ili raznoraznih komisija koje ćemo ubrzo morati da formiramo pri radu na Monografiji da se prijave kao aspiranti i da znamo odmah na koga možemo računati.

Toliko za sada.

Srdačno vas selami i pozdravlja Šućovo faslače – Rahim