MEHOV AMANET

Nikada nisam upoznao, nikada nisam ni čuo za Meha Agovića, običnog čovjeka iz moga zavičaja. Danas su Meha sahranili u njegovoj rodnoj Vrbici, nakon što je presretnut, zvjesrki mučen i ubijen. Ni pod najvećim mukama, ni za spas života, kako mi javljaju, Meho, seoski siromašak, nije htio odati napadačima gdje skriva ključ od kase u […]