Podjela prvih stipendija

Podijeljene prve stipendije studentima

U Osnovnoj školi u Vrbici, u četvrtak, 6.11.2014. podijeljene su prve  studentske stipendije. Muslija Agović i Sead Alibašić su, u ime Agović Fondacije, uručili stipendije prisutnim studentima. Ostali studenti će naknadno biti obaviješteni o tome gdje i kada mogu preuzeti stipendije. Kompletan spisak stipendista pogledajte OVDJE. Muslija Agović je na facebooku objavio kratak osvrt i […]

Konačna rang lista utvrdjena je 3.11.2014. na sastanku Upravnog Odbora Agović Fondacije

REZULTATI KONKURSA ZA DODJELU STIPENDIJA – 2014/15

Agović Fondacija je u toku mjeseca septembra dobila 15 prijava za stipendiju studenata. Od toga broja 13 prijava je pristiglo od studenata iz ciljne grupe Fondacije. Izvršni odbor je u nekoliko navrata razgovarao sa predstavnicima studenata i u dogovoru sa njima izradio sistem bodovanja po kojem su sve prijave bodovane i izvršena raspodjela raspoloživih sredstava […]

Ermina i Ermin Agović sa ocem Muhedinom

Ermin Muhedinov Agović, učenička stipendija za 2014/2015

Na sastanku Upravnog Odbora Agović Fondacije održanog 03. novembra 2014. donijeta je odluka da se dodijeli MJESEČNA STIPEDNIJA UČENIKU ERMINU AGOVIĆ U IZNOSU OD € 80 na prijedlog Komisije za nominaciju Ermin Agović je završio osnovnu školu u Vrbici sa odličnim uspjehom a od septembra je krenuo u srednju školu u Beranama. Stipendija se dodjeljuje za period od […]

KONKURS ZA STIPENDIRANJE STUDENATA (2014-2015)

JAVNI KONKURS AGOVIĆ FONDACIJE za dodjelu stipendija redovnim studentima u akademskoj 2014/2015. godini I Agović Fondacija raspisuje konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima visokog obrazovanja za akademsku 2014/2015. godinu. II Pravo na prijavu za stipendiju imaju studenti iz ciljne grupe Agović Fondacije koji su ostvarili uspješne rezultate u protekloj studijskoj godini, a studiraju na univerzitetima […]

Javni poziv donatorima za stipendiranje studenata i učenika

″KO UČINI KOLIKO TRUN DOBRA – VIDJEĆE GA″ Agović Fondacija poziva sve ljude dobre volje, rodjake i prijatelje da uzmu učešće u projektu stipendiranja studenata i učenika srednjih i osnovnih škola pod nazivom ″Ko učini koliko trun dobra – vidjeće ga″. Projektom predviđamo stipendiranje mladih naraštaja koji se obrazuju kako u našoj rodnoj Vrbici, tako […]